Viết kịch bản cho tương lai của bạn ?

​Bộ phim hay cần có ý tưởng Kịch Bản và Đạo Diễn. “Cuộc đời giống như một cuốn phim“, để thành công, chúng ta cần lập một kịch bản cho cuộc đời mình. Ước mơ có thực sự quan trọng ?Nếu tìm ra ước mơ sớm ngay từ khi còn trẻ thì hàng triệu các bạn học sinh, sinh viên sẽ không phải chọn

Read More »
On Flight

News

Viết kịch bản cho tương lai của bạn ?

​Bộ phim hay cần có ý tưởng Kịch Bản và Đạo Diễn. “Cuộc đời giống như một cuốn phim“, để thành công, chúng ta cần lập một kịch bản cho cuộc đời mình. Ước mơ có thực sự quan trọng ?Nếu tìm ra ước mơ sớm ngay từ khi còn trẻ thì hàng triệu các bạn học sinh, sinh viên sẽ không phải chọn nhầm trường, nhầm ngành, không lãng phí thời gian – tiền bạc suốt 4 năm đại học để nhận lấy những tấm bằng ảo tưởng… Ước mơ giúp chúng ta định hình hướng đi, học đúng những gì cần học,

On Air

Video Bài Học

Những câu hỏi của khán giả gửi về được trả lời bằng video cho mọi người cùng xem.