2 cách góp ý, phê bình không làm mất lòng người khác

1. Luôn luôn dành những lời nói tốt cho người khác, lời nói xấu dành cho mình

2. Nói giảm nói tránh, đi kèm giải pháp và luôn nhìn sự việc hai chiều

Share on facebook
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *