10 phút nói trôi chảy, lưu loát, không bị vấp. Cách nói chuyện hay

Nói trôi chảy

1. Tâm lý

  • Nói thật lòng
  • Tâm trạng thoải mái

Xử lý nói vấp, ấp úng, ậm ừ

  1. Ngân dài câu
  2. Nghĩ trước khi nói
  3. Luyện nói nhanh
  4. Nói câu dứt khoát
  5. Ngắt nghỉ đúng chỗ
Share on facebook
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *