🆕 mở tài khoản quảng cáo facebook bị vô hiệu hóa, kháng nghị tài khoản quảng cáo facebook

Mở tài khoản quảng cáo facebook bị vô hiệu hóa

Tài khoản facebook bị vô hiệu hóa (tài khoản quảng cáo bị khóa) bạn cần xử lý như sau:

Share on facebook
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *