Hợp tác

Hợp tác

Hợp tác kinh doanh

Nhiều bạn không biết hoặc ngại làm truyền thông marketing bán hàng online. Tôi lại có thế mạnh để làm những việc này. Nếu bạn có sản phẩm mà ngại làm truyền thông quảng cáo thì hãy giao cho tôi. Bạn sẽ không cần phải thiết kế website, chăm sóc