Hợp tác

Hợp tác

Làm website bán hàng

Những bạn nào không biết cách làm website hoặc đã làm nhiều nơi mà vẫn hài lòng khiến công việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Nếu đã xem các video mình hướng dẫn mà vẫn không làm được thì qua mình dạy trực tiếp cách làm website hoặc nếu không

Hợp tác

Hợp tác kinh doanh

Nhiều bạn không biết hoặc ngại làm truyền thông marketing bán hàng online. Tôi lại có thế mạnh để làm những việc này. Nếu bạn có sản phẩm mà ngại làm truyền thông quảng cáo thì hãy giao cho tôi. Bạn sẽ không cần phải thiết kế website, chăm sóc